AGENDA

 

 

X ZJAZD ODDZIAŁU ZACHODNIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII KRĘGOSŁUPA W CZĘSTOCHOWIE

TERMIN: 26-28.09.2019 r.

INFARMA_Certyfikat

 

26.09.2019 r. CZWARTEK


Miejsce: Hotel SCOUT ul. Drogowców 12

 

14.00 – lunch dla uczestników obrad Okrągłego Stołu

15.00-18.00 – obrady „Okrągłego Stołu”

 1. prof. dr hab. med. Robert Gasik, – Prezydent PTChK
 2. dr n. med. Tomasz Potaczek,
 3. dr n. med. Krzysztof Zapałowicz,
 4. dr n. med. Marek Kiljański – Prezes PTF
 5. prof. dr hab. Zbigniew Śliwiński – I Wiceprezes PTF
 6. prof. dr. hab. Jan Szczegielniak – Prezes PSSF

18.00-19.00 – obrady zarządów PTCHK i SF oraz odrębnie PTF i PTSF

19.00 – kolacja dla uczestników obrad Okrągłego Stołu oraz Zarządów Towarzystw z udziałem JM Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego i. Jana Długosza w Częstochowie Pani prof. dr hab. Anny Wypych-Gawrońskiej i zaproszonych gości.

 

 

27.09.2019 r. PIĄTEK 

 

Miejsce: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Zbierskiego 2/4

 

09.30 – transfer z hoteli na miejsce konferencji; aula,

10.00-10.30 – uroczyste otwarcie Konferencji inaugurującej partnerską współpracę PTChK i SF z PTF i PSSF – wystąpienia powitalne:

 1. prof. dr hab. med. Robert Gasik – Prezydent PTChK,
 2. prof. dr hab. Anna Wypych- Gawrońska – Rektor UJD,
 3. lek. med. Piotr Menartowicz – Szef Zachodniego/O PTChK,
 4. dr n. med. Dariusz Łątka – Prezydent Elekt PTChK,
 5. dr n. med. Marek Kiljański – Prezes PTF,
 6. prof. dr hab. Jan Szczegielniak – Prezes PSSF,

 

 

 

10.30- 12.30 – sesja pn. „Skoordynowane Leczenie Chorób Kręgosłupa”; aula,

Loża ekspertów składająca się z uczestników obrad „Okrągłego Stołu” (moderowanie dyskusji),

część I – analiza przypadków leczenia w zespołach pod kierownictwem:

 1. dr hab. med. Roberta Gasika,
 2. dr hab. med. Macieja Radka,
 3. dr n. med. Lecha Grzelaka,
 4. dr n. med. Rafała Górskiego,
 5. dr n. med. Dariusza Larysza,

12.30- 13.30 – przerwa kawowa w połączeniu z warsztatami;

13.30-14.00 – lunch;

14.00- 16.00 – sesja pn. „Skoordynowane Leczenie Chorób Kręgosłupa”; aula,

część II – analiza przypadków leczenia w zespołach pod kierownictwem:

 1. dr n. med. Tomasza Potaczka,
 2. dr n. med. Stanisława Krajewskiego,
 3. dr n. med. Dariusza Łątki oraz dr n. o k. f. Katarzyny Bogacz,
 4. lek. med. Macieja Prywińskiego,

16.00-17.00 – przerwa kawowa w połączeniu z warsztatami;

17.00-  transfer do hoteli;

19.00– uroczysta kolacja; hotel SCOUT

 

 

28.09.2019 r.  SOBOTA

 

Miejsce: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Zbierskiego 2/4


10.00 – transfer z hoteli na miejsce konferencji

10.30-11.00 – otwarcie sesji plenarnej pn. „Standardy Postępowania w Leczeniu Chorób Kręgosłupa”, wystąpienia powitalne:

 1. prof. dr hab. med. Robert Gasik,
 2. prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska – Rektor UJD,
 3. lek. med. Janusz Krzysztoń – Kolegium Lekarzy Rodzinnych (w zastępstwie prof. dr hab. Tomasza Tomasika),
 4. prof. dr hab. Jan Szczegielniak,
 5. prof. dr hab. med. Jerzy Słowiński – zarys epidemiologii i statystyk dot. chorób kręgosłupa w Polsce i na świecie;

11.00-12.00sesja pn. „Po Pierwsze Diagnostyka…”; aula,

11.00-11.20 – „Wizyta u chirurga kręgosłupa – słuszna droga do prawidłowego rozpoznania choroby kręgosłupa” – prof. dr hab. med. Robert Gasik;

11.20-11.40 – „Rekonstrukcje 3D w diagnostyce obrazowej – można wiedzieć więcej o chorobie kręgosłupa” – dr n. med. Wojciech Wawrzynek;

11.40-12.00 – „Diagnostyka funkcjonalna, specjalisty fizjoterapii – dobry początek spersonalizowanego leczenia zachowawczego” – prof. dr hab. Zbigniew Śliwiński;

12.00-12.30 – przerwa kawowa

12.30- 14.00sesja pn. „ Choroby Kręgosłupa Leczymy w Sposób Skoordynowany i Spersonalizowany – standardy postępowania”; aula,

12.30-12.50 – „Światowe osiągnięcia w tworzeniu standardów leczenia chorób kręgosłupa – historia i współczesność” – dr n. med. Grzegorz Miękisiak;

12.50-13.10 – „ Opieka fizjoterapeuty przed i w okresie okołooperacyjnym, to konieczny element poprawy efektów leczenia zabiegowego chorób kręgosłupa” – dr n. med. Marek Kiljański;

13.10-13.30 – „Profilaktyka, jedyny sposób uniknięcia choroby kręgosłupa lub złagodzenia jej skutków” – prof. dr hab. Wiesław Pilis;

13.30-13.50 – „Polska, od czegoś trzeba zacząć – przykłady i rekomendowane praktyki w skoordynowanym leczeniu chorób kręgosłupa” – wspólna prelekcja (podsumowanie obrad): prof. dr hab. med. Robert Gasik oraz prof. dr hab. Jan Szczegielniak;

13.50- 14.00 – zakończenie zjazdu i pożegnanie;