AGENDA

 

 

X ZJAZD ODDZIAŁU ZACHODNIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII KRĘGOSŁUPA W CZĘSTOCHOWIE

TERMIN: 26-28.09.2019 r.

 

26.09.2019 r. CZWARTEK


Hotel SCOUT ul. Drogowców 12

14.00 – lunch dla uczestników obrad Okrągłego Stołu

15.00-18.00 – obrady Okrągłego Stołu

18.00-19.00 – obrady zarządów PTCHK i SF oraz odrębnie PTF i PTSF

20.00 – kolacja dla uczestników obrad Okrągłego Stołu oraz Zarządów Towarzystw

 

 

27.09.2019 r. PIĄTEK 

 

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Zbierskiego 2/4

 

09.30 – transfer z hoteli na miejsce konferencji

10.00-10.30 – uroczyste otwarcie Konferencji inaugurującej partnerską współpracę PTChK i SF z PTF i PTSF – wystąpienia powitalne: prof. Roberta Gasika i dr Dariusza Łątki oraz prof. Marka Kiljańskiego i prof. Jana Szczegielniaka, aula

10.30- 12.30 – sesja pn. „Skoordynowane Leczenie Chorób Kręgosłupa”, aula

część I – analiza przypadków

12.30- 14.00 – przerwa kawowa w połączeniu z warsztatami wystawców

14.00-14.30 – lunch

14.30- 16.30 – sesja pn. „Skoordynowane Leczenie Chorób Kręgosłupa”, aula

część II – analiza przypadków

16.30-18.00 – przerwa kawowa w połączeniu z warsztatami wystawców

18.00 – transfer do hoteli

20.00– uroczysta kolacja, hotel SCOUT

 

28.09.2019 r.  SOBOTA

Miejsce: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Zbierskiego 2/4


10.00 – transfer z hoteli na miejsce konferencji

10.30-11.00 – otwarcie sesji plenarnej pn. „Standardy Postępowania w Leczeniu Chorób Kręgosłupa”, wystąpienia powitalne z zarysem epidemiologii i statystyk leczenia: prof. Roberta Gasika oraz dr Dariusza Łątki i prof. Jana Szczegielniaka oraz przedstawicieli PTMD i PTN, aula

11.00-12.30 – sesja pn. „Po Pierwsze Diagnostyka…”, aula

11.00-11.30 – „wywiad lekarza, chirurga kręgosłupa – słuszna droga do prawidłowego rozpoznania choroby kręgosłupa”, aula

11.30-12.00 – „rekonstrukcje 3D w diagnostyce obrazowej – można wiedzieć więcej o chorobie kręgosłupa”, aula

12.30-13.00 – „diagnostyka funkcjonalna, specjalisty fizjoterapii – dobry początek spersonalizowanego leczenia zachowawczego”, aula

12.30-13.30 – przerwa kawowa w połączeniu z prezentacjami wystawców

13.30- 14.30 – sesja pn. „ Choroby Kręgosłupa Leczymy w Sposób Skoordynowany i Spersonalizowany – standardy postępowania”, aula

13.30-14.00 – „światowe osiągnięcia w tworzeniu standardów leczenia chorób kręgosłupa – historia i współczesność”, aula

14.00-14.45 – „Polska, od czegoś trzeba zacząć – przykłady i rekomendowane praktyki w skoordynowanym leczeniu chorób kręgosłupa” , aula